Toiminta

Päiväkotimme ympäristö on turvallinen ja luonto on lähellä. Tilat tarjoavat mahdollisuuden yksilö-­ ja ryhmätyöskentelyyn, leikkiin, omaan rauhaan sekä palvelukeskuksen juhlasali liikuntatuokioihin ja juhliin.


Leikki:

Arvostamme lasten leikkiä ja annamme arjessa leikille aikaa ja tilaa joka päivä. Näemme leikin tärkeänä osana lasten kehitystä ja oppimista.

 • roolileikit
 • sisä- ja ulkoleikit
 • ystävät ja kaverit
 • tilat mahdollistavat leikin pienissä ryhmissä

Liikunta:

Ympäristömme antaa mahdollisuuden monipuolisten liikuntataitojen kehittymiseen. Pihan vaihtelevat korkeuserot vahvistavat liikuntataitoja.

 • jumpat liikuntasalissa
 • pelit sisällä ja ulkona
 • metsäretket
 • hiihto
 • esikoululaiset käyvät uimassa 3 krt/vuosi ja luistelemassa 1 krt/kuukausi

Musiikki:

Annamme lapsille mahdollisuuden musiikillisiin elämyksiin. Tavoitteena on kehittää lapsen omaa ilmaisua ja kiinnostusta musiikkiin sekä rohkaista lasta esiintymään.

 • laulu ja laululeikit
 • musiikkiliikunta
 • musiikin kuuntelu
 • musiikkimaalaus
 • oman musiikin tuottaminen
 • rytmit
 • kehosoittimet
 • koko talon yhteislaulutuokiot

Luovuus ja kädentaidot:

Tutustumme erilaisiin työtapoihin ja materiaaleihin. Annamme lapselle mahdollisuuden kokea luomisen iloa.

 • askartelu
 • maalaus
 • piirtäminen
 • muovailu
 • rakentelu

Luonto ja lähiympäristö

Lähiympäristö antaa oivat puitteet ja aiheet luonnon moninaisten ilmiöiden, eläinten ja kasvien tarkkailuun eri vuodenaikoina. Lapset voivat havainnoida ympäristöään ja oppivat näin seuraamaan luonnossa tapahtuvia muutoksia. Lasta opetetaan suojelemaan ja kunnioittamaan luontoa. Palvelukeskuksen läheisyys antaa mahdollisuuden eri sukupolvien väliseen yhteistyöhön.

Muokattu viimeksi:
04.11.2017.
Mäkikylän päiväkoti
Vanhainkodintie 12, 45740 Kuusankoski
makikylanpaivakotiry(at)pp.inet.fi
Puh. (05) 374 3556, 040 548 3060X

Sisäänkirjaus:.