Mäkikylän päiväkotiyhdistys ry.

Mäkikylän päiväkotiyhdistys ry. ylläpitää Mäkikylän päiväkotia ja Sairaalamäen päiväkotia, jotka toimivat palvelusetelipäiväkoteina. Kouvolan kaupunki on tehnyt vuorohoidon osalta ostopalvelusopimuksen.

Päiväkotiyhdistys huolehtii päiväkotien taloudesta ja hallinnosta. Hallituksen kokouksissa keskustellaan myös päivähoidon sisällöllisistä asioista sekä lasten virkistystoiminnasta.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä. Heidät valitaan syyskokouksessa aina vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen hallitus kokoontuu päättämään päiväkotien asioista 7-9 kertaa vuodessa. Kaikille avoimia kokouksia ovat kevät- ja syyskokoukset. Näissä kokouksissa kaikilla vanhemmilla on mahdollisuus tulla vaikuttamaan lapsensa asioihin Mäkikylän ja Sairaalamäen päiväkodessa.

Taloudenhoitaja huolehtii yhdistyksen kirjanpidosta, laskujen maksusta sekä henkilökunnan palkanmaksusta.

Yhdistyksen jäsen olet maksamalla vapaaehtoisen jäsenmaksun, joka vuonna 2018 on 10€. Jäsenmaksuvaroilla ostetaan lapsille leluja sekä järjestetään retkiä.

Hallitus vuonna 2018


Puheenjohtaja

Parkko-Hirvonen Marika


Sihteeri

Pajari Tuula


Jäsen
Jäsen

Hokkanen Suvi
Markkanen Jenni
Jäsen

Pulkkinen Jari
Jäsen

Uotinen Jonna
Jäsen


Saarikoski Tarja

Taloudenhoitaja
Hasu Elina
Varajäsenet
Ekberg Petra, Korhola Margit, Korhonen Mia, Kukkola Riika, Savolainen Marja
Muokattu viimeksi:
05.09.2019.
Mäkikylän päiväkoti
Vanhainkodintie 12, 45740 Kuusankoski
makikylanpaivakotiry(at)pp.inet.fi
Puh. (05) 374 3556, 040 548 3060X

Sisäänkirjaus:.